Software Engineering Services

SHARCS dostarcza naszym Klientom usługi outsourcingu z zakresu inżynierii oprogramowania, które pozwolą im wzmonić zespoły projektowe oraz wesprą realizację programów. Zapewniamy inżynierów z doświadczeniem w zakresie systemów wbudowanych i systemów telekomunikacyjnych. Starannie dobieramy nasze zespoły, aby zapewnić umiejętności i doświadczenie dostosowane do potrzeb Państwa projektu.

Rodzaj usług świadczonych w przeszłości:
- zarządzanie projektami i techniczne kierownictwo zespołów projektowych;
- uruchamianie nowych platform sprzętowych oraz rozwój sterowników dla nowych SoC;
- przenoszenie istniejącego oprogramowania na nowe platformy sprzętowe;
- projektowanie i rozwój oprogramowania w celu dostarczenia nowych funkcjonalności;
- rozwój oprogramowania klienckiego i serwerowego dla telewizji cyfrowej i IPTV;
- zarządzanie konfiguracją oraz wydaniami oprogramowania.