Career

SHARCS is delivering cutting edge software solutions, thus we are continously looking for talented engineers and consultants. If you are passionate about software development, algorithms or embedded systems and you are looking for a job in fast growing company, please send us your CV. Our recruitment team will contact you in regards to open positions.

Plelase send your CV with the following statement "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, przez firmę SHARCS Sp. z o.o., dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)" to our email:

SHARCS Jobs E-mail